हाम्रो बारेमा

सैनामैना नगरपालिका ११ तालिमा संचालित यस कार्यक्रम परदेश सरकार , स्थानीय सरकार ,र कृषकको सामुहिक लागत सहभागितामा संचालित स्वोरोजगार कार्यक्रम हो । सैनामैना नगरपालिका ११ तालिमा संचालित यस कार्यक्रम परदेश सरकार , स्थानीय सरकार ,र कृषकको सामुहिक लागत सहभागितामा संचालित स्वोरोजगार कार्यक्रम हो । सैनामैना नगरपालिका ११ तालिमा संचालित यस कार्यक्रम परदेश सरकार , स्थानीय सरकार ,र कृषकको सामुहिक लागत सहभागितामा संचालित स्वोरोजगार कार्यक्रम हो सैनामैना नगरपालिका ११ तालिमा संचालित यस कार्यक्रम परदेश सरकार , स्थानीय सरकार ,र कृषकको सामुहिक लागत सहभागितामा संचालित स्वोरोजगार कार्यक्रम हो ।

सस्थाको उदेश्य

सैनामैना नगरपालिका ११ तालिमा संचालित यस कार्यक्रम परदेश सरकार , स्थानीय सरकार ,र कृषकको सामुहिक लागत सहभागितामा संचालित स्वोरोजगार कार्यक्रम हो । सैनामैना नगरपालिका ११ तालिमा संचालित यस कार्यक्रम परदेश सरकार , स्थानीय सरकार ,र कृषकको सामुहिक लागत सहभागितामा संचालित स्वोरोजगार कार्यक्रम हो । सैनामैना नगरपालिका ११ तालिमा संचालित यस कार्यक्रम परदेश सरकार , स्थानीय सरकार ,र कृषकको सामुहिक लागत सहभागितामा संचालित स्वोरोजगार कार्यक्रम हो ।

रणनीतिहरु

  • कृषि जन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तर्फ कार्यक्रम केन्द्रीत गर्ने,
  • स्थान विशेषको सम्भाव्यता, तुलनात्मक लाभ एवं प्राथमिकताको आधारमा बाली, वस्तु विशेषका पकेटक्षेत्रहरूको विकास गरि व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धी कृषि प्रणालीको विकास गर्ने,
  • विकसित पकेट क्षेत्रहरुलाई क्रमिक रुपमा Agricultural Growth Center मा रुपान्तरण गर्ने र यसको लागि आवश्यक श्रोत केन्द्रहरुको विकास गर्ने,
  • समावेशी र सामाजिक न्यायको आधारमा, सामाजिक, भौगोलिक तथा आर्थिकरुपमा पिछडिएको समुदायलाई कृषि विकासको मूलप्रवाहमा समावेश गर्न प्राथमिकता दिने र उत्पादनशिल रोजगारीका अवसरहरु बढाई गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्‍याउने,
  • कृषि विकास कार्यक्रमहरूलाई विश्व ब्यापार संगठन एवं क्षेत्रीयस्तरका ब्यापार सम्झौताहरूबाट प्राप्त अवसरहरूको अधिकतम लाभ लिने तर्फ उन्मुख गराउने,
  • Institutional Pluralism – सार्वजनीक–निजी साझेदारी अवधारणा (PPP) अनुरुप निजी, सहकारी, सरकारी, गैह्रसरकारी तथा सामुदायिक संघ÷संस्थाहरुलाई साझेदार निकायको रूपमा अंगीकार गरि प्रभावकारि सेवा प्रवाहमा व्यापकता ल्याउने,